Ý nghĩa của Hàng hoá Phái sinh

Sở dĩ ngày càng có nhiều doanh nhân, nhà đầu tư tham gia vào thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh là bởi thị trường này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Những lợi ích này không chỉ có doanh nghiệp được hưởng… Xem thêm