Tổng quan về báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp

Đối với các công ty, doanh nghiệp thì báo cáo tài chính là một công việc không thể không có, bởi nó đóng vai trò như một lăng kính tổng quan về tình hình kinh tế cũng như hiệu suất làm việc của doanh nghiệp, công ty đó. Vậy, công việc này được thực hiện như thế nào, bài viết sau đây sẽ phần nào làm rõ vấn đề này. Hãy cùng dõi theo ngay cả nhà nhé!

Hang Hoa Phai Sinh

>>> Tìm hiểu thêm về hệ thống báo cáo TC tại đây!

Báo cáo tài chính là gì?

Đây là một thuật ngữ kinh tế được thực hiện bởi kế toán viên, trong đó bao gồm các công việc về tổng hợp và phân tích tình hình tài sản, kết quả kinh doanh, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả,… Khi nhìn vào báo cáo này của một doanh nghiệp, thì chúng ta có thể thấy được kết quả thu lợi nhuận hay lỗ của doanh nghiệp này trong quá trình kinh doanh như thế nào?

Có mấy loại báo cáo tài chính?

Theo quy định hiện nay, có 2 kiểu báo cáo cơ bản đó là báo cáo hàng năm và báo cáo giữa niên độ. Trong đó, cụ thể như sau:

Báo cáo hàng năm: Công việc này được thực hiện theo năm dương lịch hoặc theo kỳ kế toán là 12 tháng kể từ sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Theo quy định, tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập báo cáo này.

Báo cáo giữa niên độ: Đây là công việc báo cáo về tài chính cho 4 quý của năm tài chính và báo cáo về tài chính bán niên. Đối với các doanh nghiệp nhà nước và công ty niêm yết thì báo cáo giữa niên độ là bắt buộc. Các loại hình doanh nghiệp khác tuy không bắt buộc nhưng vẫn được khuyến khích lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Hang Hoa Phai Sinh

>>> Xem thêm: Những kênh đầu tư tài chính hiệu quả không nên bỏ lỡ

Những nội dung phải có trong hồ sơ báo cáo tài chính

Trong một bộ báo cáo về TC của một doanh nghiệp thường có 4 đầu mục sau đây:

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán phản ánh tổng quan giá trị và nguồn gốc tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, gồm có 2 phần cần ghi rõ là tài sản và nguồn vốn. Trong đó, “tài sản” là toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tính đến cuối kỳ kế toán, trong tất cả các khâu và giai đoạn của quá trình kinh doanh. Mặt khác, “nguồn vốn” thể hiện tất cảc các nguồn gốc hình thành nên tài sản hiện hữu của công ty tính đến cuối kỳ hạch toán như nguồn vốn của chính doanh nghiệp, nguồn vốn vay, nguồn vốn chiếm dụng,…

Báo cáo hoạt động kinh doanh

Trong phần này, kế toán viên sẽ trình bày các khoản thu, chi theo tháng, theo quý hoặc theo năm của công ty. Từ đó tính ra các khoản lãi hay lỗ dựa trên các khoản thu, chi nêu trên. Việc này giúp doanh nghiệp nắm rõ những kết quả mà mình đạt được trong quá trình kinh doanh.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo này trình bày sự tăng hay giảm của vốn chủ sở hữu trong một kỳ như tháng, quý hoặc năm. Theo đó, vốn chủ sở hữu sẽ tăng khi chủ sở hữu đầu tư thêm vốn hay do lãi thuần phát sinh trong kỳ. Ngược lại vốn chủ sở hữu sẽ giảm khi chủ sở hữu rút vốn hay lỗ thuần phát sinh trong kỳ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo này như một dạng nhật ký ghi chép tất cả các dòng tiền vào và ra trong một kỳ của doanh nghiệp. Trong đó ghi cụ thể doanh nghiệp đã làm ra được bao nhiêu tiền và sử dụng bao nhiêu tiền, đồng thời dòng tiền đó được tạo ra như thế nào và được dùng vào việc gì.

Bao cao tai chinh

Thời hạn giao nộp báo cáo về tài chính

Căn cứ theo quy định của pháp luật cụ thể tại điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có thời hạn giao nộp báo cáo về tài chính là khác nhau.

Đối với doanh nghiệp nhà nước

  • Thời hạn nộp báo cáo theo quý: Bộ phận kế toán phải hoàn thành giao nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
  • Thời hạn nộp báo cáo hàng năm: Bộ phận kế toán phải hoàn thành giao nộp báo cáo về tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp còn lại

Bộ phận kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo về tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đối với các bộ phận kế toán khác, thì thời hạn nộp báo cáo năm chậm nhất là 90 ngày

 Ý nghĩa của báo cáo này đối với các doanh nghiệp

Báo cáo tài chính đóng vai trò và có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng khác quan tâm. Như đã trình bày ở trên thì công việc này là một bản báo cáo tổng quát, toàn diện về tình hình kinh tế của doanh nghiệp như thế nào. Đây là một căn cứ quan trọng cho việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những thiếu xót nhằm thay đổi chiến lược thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính

Lời kết

Tóm lại, hoạt động báo cáo tài chính là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý cũng như các cán bộ nhân viên làm việc trong doanh nghiệp. Chính bởi tầm quan trọng của nó đối với việc xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp mà nó cần phải được lập ra một cách cụ thể, chi tiết và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Hy vọng qua những chia sẻ này sẽ giúp mọi người có cái nhìn tổng quan nhất, từ đó thực hiện báo cáo theo đúng pháp luật Việt Nam quy định hiện giờ. Đừng quên cập nhật những kiến thức mới, hay từ chuyên mục của chúng tôi mỗi ngày.

Bình luận

*

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.